Đổ xăng không đơn giản là mở nắp đổ

Lượt xem: 1188

Đổ xăng công việc nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta vẩn cần phải chú ý các vấn đề sau đây để đảm bảo an toàn cũng như lợi ích của mình và cộng đồng xung quanh.